Công ty TNHH MTV Nhà Giả Kim

Địa chỉ: 98 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

MST: 0312927833.

Hợp tác kinh doanh: 0962217546